Malgajev rod 1956 - 1958

Malgajev rod je bil ustanovljen 14.6.1956. Na ustanovnem sestanku je bilo navzočih 42 članov, kateri so sklenili, da se poimenujejo "Malgajev rod", za grb pa uporabijo knežji kamen. Za starešino je bil izvoljen Karel Fanedel, za načelnika pa Ivan Strmčnik. Vsi organi roda so skupaj šteli 16 članov

Aktivnosti Malgajevega roda

Edina dokumentirana dejavnost je bil propagandni tabor od 27.7 - 30.7.1956 v Lubasovem "Logu". Tabora se je udeležilo 39 tabornikov, posnela ga je ekipa Jadran filma, ki je takrat snemala obzornik v ravenski Železarni. Tabor je popolnoma uspel: postavili so vse taborne objekte (kuhinjo, klopi, mize, latrino...). Ta tabor lahko štejemo kot prvi tabor na Ravnah na Koroškem pod okriljem tabornikov.
Malgajev rod


Razpad Malgajevega roda

Rod je predvsem zaradi slabega finančnega in materialnega stanja ter zaradi neposluha lokalne skupnosti za novo nastalo društvo uradno prenehal z delovanjem konec pomladi 1958, neuradno pa še nekoliko prej. Možnost je, da so prenehali aktivno delovati že leta 1957.

 

Rod Koroških jeklarjev - februar 1960

"Biti član odreda Koroških Jeklarjev pomeni biti mlad, živeti z naravo, se učiti in pridno delati. Pa ne samo to, taborniško življenje oblikuje človekovo osebnost terja iznajdljivost, sposobnost za premagovanje osebnih problemov in nauči človeka razumeti tudi druge ljudi".
 
Iz ustanovnega občnega zbora OKJ - Ravne, februar 1960

 

Iz zbornika "15 let OKJ", 1975. izdal OKJ:

Odred » Koroških Jeklarjev« je nastal iz želje po širšem in bolj organiziranem delovanju posameznikov in skupin v tej plemeniti organizaciji. V njem so se povezale posamezne skupine, ki so neusmerjeno delovale na šolah in že prekaljen »Malgajev rod« s starosto ravenskega taborništva- Karlom Fanedlom.
Letni tabor Gornji Grad v začetku 70. let

Odred, ki je ob ustanoviti štel nekaj nad 60 članov, je v letih prerasel v številno taborniško družino. Dobili so številna odlikovanja in priznanja, med drugim tudi najvišje priznanje - večkratni naziv partizanski odred.

Taborniki Roda Koroških jeklarjev so poželi toliko uspehov, da je bilo ime KOROŠKIH JEKLARJEV poznano povsod po bivši Jugoslaviji. Število članov je nihalo, največ pa jih je bilo v začetku osemdesetih let - okoli 300.
Odred Koroških jeklarjev

Že od začetka so  se ravenski taborniki udeleževali področnih in republiških mnogobojev za leto 1972 najdemo podatek da je ekipa MČ v Tolminu postala republiški prvak v taborniškem mnogoboju

Prvi starešina OKJ: Ivartnik Tone, sledili so: Šuler Jože, Klemenc Milan, Čivnik Franček, Pavlin Ludvik, Ledinek Ivan, Kret Jože, Miran Franc, Kragelnik Max, Vušnik Ivan, Magdič Marjan, Rok Franc, Gregor Matavž

Načelniki:  Holzl Jože, Grogl Peter, Šuler Jože, Lačen Marjan, Klemenc Milan, Kragelnik Max , Kret Jože, Srčič Stanko, Hovnik Bojan,  Gostenčnik Franc, Krajnc Bojan, Ošep Milan, Miran Franc, Magdič Marjan, Golob Vinko, Rok Franc, Matavž Gregor

 

Semafor

 

Piši nam


Pošlji      


Sporočamo vam, da smo v taborniški sezoni 2017/2018 pričeli z uradnimi urami, ki potekajo vsak ponedeljek od 17:00-18:00 v taborniški sobi.
Rodova uprava

Vodniki

Kontakt 

miha.rebol@taborniki-ravne.si