RKJ informator

-  

Zapisnik 5. seje rodove uprave:

Agenda:

 1. pregled preteklih točk in opravljenih aktivnosti:

 Poročila:

- taborniški feštival

- dan tabornikov

- delovna akcija na Obretanovem

 

Dogovorjene aktivnosti iz pretekle rodove uprave:

- pospravljanje taborniške sobe

- nabava opreme

- priprava obrazca in štetje vredne opreme društva

- izmenjava krojev

- nošenje krojev na vodovih srečanjih

- prispevek za Ravenske razglede

- priprava paketa PR ob dnevu tabornikov

- pogovor s Saro glede PR v rodu ter ugotovitev pripravljenosti nadaljnjega dela

- prisotnost PRovca na akcijah

- kopija potrdil o izobraževanjih in odlaganje v mapo

- klic stanovanjske glede zamenjave vrat

- rezervacija prostora za letni tabor v Radljah

- priprava koncepta programa za letni tabor

- obvestilo s ključnimi informacijami za letni tabor

- vzpostavitev članstva na Techsoup in pridobitev platforme za oblačni sistem

2. Stanje dogovorjenih akcij za prihodnost:

- pomladovanje

- MČ vesela srečanja

- teden športa

- območni mnogoboj

- rodova zaključna akcija

- letni tabor

3. Rezultati strateške konference

- načelnik predstavi rezultate strateške konference ter plan dela za prihodnost

4. Priložnosti

_  _ _

 

Taborniški feštival:

Akcija je uspela, 43 udeležencev, poročilo prejmemo v naslednjem tednu na mail (Miha). V poročilo se naj zapiše, da se prihodnje za večvredne zadeve pridobi več ponudb

 

Dan tabornikov:

V prihodnje bi se časovno bolj organizirali, poročilo prejmemo v naslednjem tednu na mail (Miha)

 

Delovna akcija:

Odzivnost ljudi je slaba. Načelnik je predlagal, da Rok sam kliče ljudi za Obretanovo.

V preteklih dneh so vlomili v taborniški dom na Obretanovem. Postopek raziskave poteka. Rok bo zadevo uredil na Zavarovalnici Triglav.

 

Obisk Prekmurcev:

Prekmurci so nas obiskali z namenom promocije mnogoboja.

 

Dogovorjene aktivnosti iz pretekle rodove uprave:

- pospravljanje taborniške sobe - urejeno

Rok pravi, da še ni bilo kosovnih odpadkov, do jeseni bo uredil odvoz svoje opreme.

 

- nabava opreme

Kompase smo nabavili. Prizme niso na zalogi, počakali bomo na zalogo ZTS. Dobili smo 14 novih kladiv.

 

- priprava obrazca in štetje vredne opreme društva

Miha zadolži Moniko, da odstrani tiskalnike oz. jih odvrže na kosovni odpad.

 

- izmenjava krojev

Gal organizira izmenjevalnico krojev.

Organizira se tabela - vodniki bodo javili katere kroje imajo za dat naprej.

Miha bo dal danes ven mail, ki bo namenjen uniformiranosti.

V ponedeljek 21 ob 17h do 18h bodo uradne ure, kjer bodo lahko starši naročili kroj.

 

- nošenje krojev na vodovih srečanjih

Miha bo vodnike ponovno opomnil na nošenje krojev na vodovih srečanjih.

 

- prispevek za Ravenske razglede

- pogovor s Saro glede PR v rodu ter ugotovitev pripravljenosti nadaljnjega dela

- prisotnost PRovca na akcijah

Miha je govoril s Saro. Dogovorila sta se, da bo na vsaki akciji prisoten PRovec. Rok pravi, da se je Sara odlično vključila v projekt Slamice.

Rok stopi do Sare in skupaj napišeta članek za Ravenske razglede.

 

- priprava paketa PR ob dnevu tabornikov

RTV, radio, spletni mediji so poročali o našem dogodku.

 

- kopija potrdil o izobraževanjih in odlaganje v mapo

V tekočem tednu fotografiramo svoja potrdila in jih pošljemo na rkj.ravne@gmail.com.

 

 

- klic stanovanjske glede zamenjave vrat

Rok je klical glede zamenjave vrat na stanovanjsko podjetje. Dogovorili smo se, da jih gnjavimo, da dajo zamenjavo vrat v letni plan vzdrževanja stavbe.

Rok bo uredil ključ od taborniške sobe za Gregorja in Gala.

 

 

- rezervacija prostora za letni tabor v Radljah

Urejeno.

 

 

- priprava koncepta programa za letni tabor

Urejeno. Koncept programa je postavljen tako, da si udeleženci postavijo mini projekt, katerega vodijo ob podpori mentorja.

 

 

- obvestilo s ključnimi informacijami za letni tabor

Urejeno.

Prijava gre konec maja.

 

 

- vzpostavitev članstva na Techsoup in pridobitev platforme za oblačni sistem

Urejeno. Platformo začnemo postavljati poleti, cilj je, da je septembra zadeva postavljena.

 

 

SKLEP: Na naših aktivnostih prenehamo uporabljati plastiko za enkratno uporabo.

 

 

Pomladovanje:

Danes je organizacijski sestanek vodnikov. Imamo težave s prijavo.

 

 

MČ vesela srečanja:

56 udeležencev je bilo, 7 RKJ Mčjev, sodelovalo se je z zunanjimi društvi

Rok postavi vprašanja, Miha odgovori na njih v roku dveh tednov

 

 

Teden športa:

21.5. fotoorientacija z gibalnimi aktivnostmi

23.5. orientacija

19. in 20. polmadovanje

 

 

Območni mnogoboj:

Danes gredo ven prijave.

Verjetno se bosta udeležila samo 2 voda.

 

 

Letni tabor:

V roku 14 dni bo Skype sestanek

Na naslednji rodovi upravi Grega predstavi plan logistike.

 

Rodova zaključna akcija:

Se pripravlja

 

 

3.       Rezultati strateške konference

Miha je pripravil dokument, v katerem je vse zajeto. Poslal ga bo RU in vodnikom

 

 

4.       Priložnosti

Vrtec Solzice - sodelujemo, vodja Grega

Vrtec Libeliče - lahko najamejo Obretanovo, programsko ne sodelujemo, komunikacijo prevzame Grega

Gasilski tabor - se jim opravičimo, ker nimamo resoursov

27. maja se bomo usedli z Rokom. Ob 15:00.

 

 

Naslednji sestanek rodove uprave je 3.6. ob 10:00.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Zapisnik 4. rodove uprave

nedelja, 08. april 2018

09:33

Prisotni: Rok Franc, Robi Pongrac, Tina Gornik, Miha Rebol, Gal Leitgeb, Špela Metličar, Grega Matavž

 

Upravičeno odsotni: Vesna Baltić

 

Neupravičeno odsotni: Tanja Račnik

 

 

Agenda seje:

 

1. Pregled zapisnika pretekle seje

 

2. Plan akcij za april in maj

Kakšen je operativni plan za prihodnja dva meseca. Potrjevanje operativnega plana, katerega predstavi načelnik.

 

3. Strateška konferenca

Predstavitev koncepta konference ter potrditev finančnega plana (nabava opreme, hrane,...).

 

4. Taborniška soba

Sprejetje dogovora glede ureditve taborniške sobe in okolice. Dogovor glede vodje aktivnosti.

 

5. Nabava opreme

Predstavitev in potrditev plana opreme za izvajanje programa - pripravi načelnik.

 

6. Kroji

Sprejetje dogovora glede uniformiranosti članov. Dogovor glede vodje aktivnosti.

 

7. PR

Sprejetje dogovora glede promocijskih dejavnosti za mesec april in maj. Dogovor glede vodje aktivnosti.

 

8. Obretanovo

Starešina poroča vmesno stanje glede situacije na Obretanovem.

 

9. Priložnosti

Vabljeni k podaji predlogov, pobud za delovanje društva. Vsak lahko predlaga karkoli.

Zadolžitve iz zbora članstva

 

 

 

Zapisnik:

 

Naslednja seja rodove uprave je v nedeljo, 13.5.2018 ob 10:00

 

 

1.       Pregled zapisnika pretekle seje

 

Opravljeno, nedokončane točke se prenesejo naprej

 

2.       Plan akcij za april in maj

 
April


21. 4. 2018


Taborniški feštival, po zaključku sprejem na Breznu****


Sara


 


22. 4. 2018


Dan tabornikov na Ravnah


Miha


Maj


19 in 20.5.


Pomladovanje*


Starešina: Robi

Taborovodja: Gaja


 


12. 5. 2018


MČ vesela srečanja


Miha


 


14. 5. – 20. 5. 2018


Teden športa


**


 


25. 5. – 26. 5. 2017


Območni mnogoboj*****


Miha


Junij


23. 6. 2018


Rodov izlet/zaključna akcija


Sara


Julij


13. 7. – 17. 7. 2018


Letni tabor


Starešina: Gregor

Taborovodja: Miha

  

* Vod v Breznu ima enodnevne priprave v Breznu

** Miha pošlje starejšim GG-jem in PP-jem povabilo k sodelovanju, v kolikor ni odziva jih pokliče in vključi v načrtovanje ter izvedbo.

*** Grega kontaktira starša več otrok glede cene busa na otroka

**** Cena prevoza je 10€ na člana, rod krije preostanek. Plačajo tudi spremljevalci

***** Rod pokrije avtobusni prevoz

Za teden športa bo Rok organiziral orientacijo ob WOD

 

 

Za letni tabor se da ven obvestilo v drugem tednu aprila (s ključnimi informacijami).

Grega se zmeni s Tonetom za prostor v Radljah. Do konca aprila bo pripravljen koncept programa. Tudi logistika bo pričela delati. RSR se povabi k sodelovanju.

 

 

 

3.       Strateška konferenca

 

Rod pokrije stroške, povezane s strateško konferenco.

Vabimo od 8. razrede naprej

 

 

4.       Taborniška soba

 

Urejajo taborniško sobo v tem trenutku.

Rok bo svojo omaro in opremo spravil iz taborniške sobe, ko bodo kosovni odpadki.

 

 

5.       Nabava opreme

 

3 kompasi, 1 preklopni kompas, 4 kladiva, 5 topo trikotnikov,

Prizme, zastavice za semafor (2 para), kline (je potrebno pregledati), vrv (je treba pogledati), 10 kompasov (ploščica), 2 preklopna kompasa

 

 

6.        Kroji

 

Novi člani v septembru plačajo 3 mesečno članarino in zanjo dobijo kroj.

Pred Feštivalom bomo omogočili izmenjavo oz. prodajo premalih krojev. Stareše bomo povabili, da ocenijo vrednost, ki jo želijo imeti za prodajo.

V obvestilu za mnogoboj napišemo, da je "pogoj" plačana članarina in kroj.

Vodnik na vodovih srečanjih nosijo kroj.

 

 

7.       PR

 

Napišemo prispevek za Ravenske razglede.

Pripravimo paket PR ob dnevu tabornikov (radio, časopis, splet).

Miha bo govoril s Saro ter pridobil njeno mnenje glede PR v rodu ter ugotovil pripravljenost nadaljnjega dela.

PRovec naj bi bil prisoten na akcijah, zato da lahko naredi reportažo. V kolikor ga ni, je njegova dolžnost, da najde zamenjavo za informacije in fotografije.

 

 

8.       Priložnosti

 

Vsa potrdila o izobraževanjih skopiramo ter odložimo v to namenjeno mapo v taborniški sobi.

 

Rokovanje z opremo -

Gal bo prevzel delo gospodarja taborniške sobe. V mesecu aprilu bova skupaj uredila obrazec in poročala na naslednji RU.

Rok pokliče na stanovanjsko glede zamenjave vrat.

Zapisnik tretje seje RU

Prisotni:

Miha Rebol, Rok Franc, Gregor Matavž

 

 

Točke seje:

 

Pošiljam še točke, na katere bi lepo prosil, da se pripravite:

1. PP program - Miha

- Ali se PP program izvaja?

 

2. Delo po vodih - Miha

- Kakšno je delo po vodih?

- Ali smo zadovoljni z rezultatom?

 

3. Plan akcij za januar - februar - Miha

- Predstavitev plana akcij

 

4. Poročila preteklih akcij

- Ali imamo vsa poročila - Miha

- Ali smo natisnili in arhivirali pretekla poročila - Rok

 

5. Zimovanje - Grega

- Ali imamo potrjen termin

- Ali imamo potrjen prostor

- Dogovor glede cene

 

6. Članarina - Grega

- Koliko članarin imamo pobranih

- Kako bomo aktivirali neplačnike

 

7. Kroji - Miha

- Kdaj in kako bomo izpeljali akcijo uniformiranja

 

8. Megamodul - Miha

- Ali smo obvestili potencialne člane glede udeležbe

- Ali imamo potencialne prijave

 

9. MČ vesela srečanja - Miha

- v kakšni obliki se udeležujemo akcije

 

10. Taborniška soba - Rok

- kako poteka zamenjava ključavnice v taborniški sobi

 

11. Razno

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Zapisnik

 

1.       PP program

 

26.12. je bilo srečanje, šli so na večerjo in nato v stand up.

19.1. je naslednji sestanek.

Namen PP programa je, da se čutijo pripadne.

Rok in Grega bi predstavila PP program ZTS PP-jem - v mesecu februarju. Monika pripelje na predstavitev PP-je, Rok in Grega pripravita vsebino. Datum še določimo.

 

 

2.       Delo po vodih

 

V decembru sta bila 2 vodova srečanja. Vsi sestanki so bili v decembru izpeljani. Prisotnost na srečanjih je slaba. Verjetno je težava v programu in obveščanju staršev. Miha se pogovarja z vodniki in analizira stanje. Do naslednje rodove uprave je pripravljena analiza stanja in pripravljen plan dela glede na analizo stanja.

 

 

3.       Plan akcij za januar in februar

 

13.1. pohod na Sv. Nežo - komemoracija je med 11h in 12h. Danes zvečer gre ven obvestilo.

·         Miha bo vodja akcije

·         Rok kupi 2 sveči

 

10.2. je rodova akcija

·         Matevž je vodja akcije

 

23. - 26.2. Zimovanje

 

 

·         Poročila preteklih akcij

 

Vsa poročila imamo napisana. Miha zadnja poročila pošlje do Roka, nato jih natisnemo in odložimo v arhiv.

 

 

5.       Zimovanje

 

Datum je med 23. in 26.2. na Strojni, ki je potrjena.

Cena je 25 EUR na člana in 10 EUR na vodnika do 15.2. kasneje je cena 35 EUR.

Pogoj za udeležbo na zimovanju je plačana članarina.

Nujno je potrebno dodati stavek o odjavi.

 

 

6.       Članarina

 

Grega pošlje mail vodnikom. Ti bodo kontaktirali starše do petka in mu oddali poročilo. V kolikor kdo ne more poklicati staršev, naj to sporoči.

 

 

7.       Kroji

 

V februarju bomo pripravili projekt uniformiranosti. Marca bomo projekt izvedli.

Cilj: na mnogoboju so vsi GG-ji uniformirani

 

 

8.       Megamodul

 

Miha kontaktira RR, Monika PP. V ponedeljek ob 18h se prijave odprejo. Rod plača udeležbo članov. Megamodul je priložnost za motivacijo posameznikov, udeleženci Megamodula v sezoni opravijo projekt iz področja.

 

 

9.       MČ vesela srečanja

 

Počakamo na zapisnik. Predlog je, da si vsak član sam plača udeležbo.

 

 

10.   Taborniška soba

 

Rok bo poklical na stanovansko in rekel za zamenjavo vrat. Iz Kitajske naročimo ključavnico na številko.

 

 

11.   Razno

 

RU je potrdila Gregorja Matavža kot kandidata za načelnika KVIDO ZTS.

Na naslednji seji RU je potrebno določiti datum občnega zbora.

Strateška konferenca RKJ bi bila 17.3.2018.

 

 

Naslednja rodova uprava je 4.2.2018 ob 10h.

 

Zapisnik 2. rodove uprave

nedelja, 03. december 2017

16:09

Točke seje:

 

1. Pregled zapisnika pretekle rodove seje - starešina

2. Delo po vodih (podaja poročila oz. stanja dela po vodih) - načelnik

3. Predstavitev plana dela ter poročilo dosedanjega dela v klubu PP - načelnik

4. Pregled plana akcij za december in januar - načelnik

5. Predstavitev plana poteka čajanke - načelnik

6. Predstavitev plana poteka predbožičnega parka - načelnik

7. Odločitev glede nakupa daril za člane - načelnik

8. Predstavitev seznama članov z znižano članarino - starešina

9. Potrditev terminov in izmen za zimovanje

10. Razno

 

 

 

 

Pregled zapisnika rodove seje

 

PP program

·         V roku 14 dni bo načelnik opravil pogovor z Moniko, da se postavi strategija dela (program z datumi)

 

 

Delo po vodih

·         Vodova srečanja potekajo, obisk je malo padel. Načelnik vidi priložnost v tem, da vodniki rabimo konkreten pristop in strategijo lastnega dela, vendar imamo težave s postavljanjem strategije.

 

Plan akcij za december in januar

9.12. Predbožični park

16.12. Čajanka

Med 17. in 22.12. bi pekli palačinke

14.1. Pohod na sv. Nežo

 

 

Čajanka

Trajanje od 17h do 20h

GG-ji bodo iskali Božički, pri čemer jih lovijo Grinči

Za MČ-je je pot na severni tečaj

Zbor v mali dvorani

·         Rezervacija od 14h do 21h

Pride Božiček

 

Aktivnosti:

·         Rezervacija male dvorane

·         Božiček bo Hozi, obleko bo zrihtal Miha

·         Kupimo 6 božičkovih kap

·         Pecivo, čaj,…

·         Tina pošlje seznam za nakup

 

 

Darila za čajanko

Predlog 1: 10L nahrbtnik - 2,99 EUR / kos

Grega gre v Dechatlon

 

 

Predbožični park

Od 1h do 6h

·         Moramo iti po skledo

 

 

Grega Mihanu pošlje bazo Grč

 

Zimovanje

23. - 26.2.

 

Aktivnosti

·         Rezervacija Strojne

Razno

 

Statut

Vse ok

 

 

Sestanek Koroških rodov

 

 

Kroji

Na naslednji rodovi upravi se dogovorimo glede modela nabave krojev. Do takrat vsi pripravimo predloge.

 

7.1. bo na Ravnah orientacija

 

Naslednja rodova uprava je 6.1.2018

Zapisnik rodove uprave

nedelja, 12. november 2017

15:59

Agenda srečanja:

 

1. Predstavitev vodnikov in njihova potrditev

2. Predstavitev podpornega osebja, njihovih vlog in odgovornosti ter njihova potrditev

- tajnik

- propagandist

- gospodar taborniške sobe

- gospodar Obretanovo

3. Poročilo dela po vodih

- število članov po vodih / družinah

- predstavitev uspešnosti vodovih srečanj

4. Poročila o akcijah

- prva akcija

- Jesenovanje

- novembrska akcija

5. Predstavitev in potrditev plana rodovega dela

- rodove akcije november, december 2017

- potrditev vodij programa

6. Članarina

- določitev zneska članarine

7. Finance

- pregled finančnega poročila

- predlog o budgetu načelnika

8. Statut - hvala Rok!

- pregled predloga statuta in potrditev končnega predloga za občni zbor marec 2018

9. Razno

- izobraževanja

 

 

Prisotni:

Miha Rebol, Rok Franc, Gregor Matavž

 

Opravičeno izostali:

Vesna Baltić, Robert Pongrac

 

Neopravičeno izostali:

Tanja Račnik, Tilen Šumah

 

 

1.       Potrditev vodnikov in vodij:

 

Matevž Brdnik - MČ4

Tina Gornik - GG6

Gregor Matavž - GG6

Špela Metličar - GG6

Robert Pongrac - GG6 / PP7

Miha Rebol - MČ1 / MČ2

Gaja Šipek - MČ4 / GG5

Monika Kobolt - PP7 / RR8

 

 

Miha skomunicira z Moniko, da pripravi cilje delovanja kluba in predlog vsebine za klub.

 

2.       Podporne vloge in njihova potrditev

 

Finance, tajništvo in gospodarstvo Obretanovega spada pod domeno starešine in se poroča o delu njemu.

Vodniki, vodje klubov, propagandist, gospodarstvo taborniške sobe spada pod domeno načelnika in se poroča o delu njemu.

 

 

Tajnik:

·         Upravljanje s pošto

·         Upravljanje z e-pošto rkj.ravne@gmail.com in rkj.informator@gmail.com

·         Pomoč pri razpisih za finance

·         Operativna pomoč starešini

 

Vlogo opravlja Rok Franc

 

Propagandist:

·         Ločimo na tri dele:

·         Facebook

·         Na Facebook objavljamo vsi, vsak je odgovoren za svojo objavo.

 

·         IG administrator

·   Ohrani Rok

 

·         Spletna stran

·   Sara Kobolt

 

·         Ravenski razgledi

·   Sara Kobolt

 

·         Revija Tabor

·   Sara Kobolt

 

·         Obveščanje članov

·   Rok Franc upravlja z rkj.informator@gmail.com

·   Vsebino obvestila pripravlja Sara Kobolt

 

Načelnik je odgovorni urednik za objave v medijih.

 

Vodja akcije naroči objavo na info - obveščanje članov

 

Vodja akcije da propagandistu info o akciji (datum, ura, vsebina), nato pa ta pripravi načrt propagande (objave v medijih, splet, fotografija,…)

Gospodar taborniške sobe:

 

Predlagamo, da se v tej situaciji ne vzpostavi funkcije gospodarja taborniške sobe. Odgovorni za urejenost taborniške sobe smo vsi.

Obnova taborniške sobe:

 

Prenovo taborniške sobe prevzame PP in RR klub. Prenovo koordinira Monika Kobolt. Do naslednje rodove uprave se pripravi načrt, na podlagi katerega se bo lahko nabavila oprema. Pri pripravi načrta se vedejo racionalno.

 

PP in RR imajo skupen program. Koordinira ga Monika Kobolt. Vodja je odgovorna in poroča načelniku.

 

Ključanica in ključi taborniške sobe:

 

Ključavnico zamenja Rok. Miha priskrbi seznam ljudi.

 

Gospodar Obretanovo:

 

·         Gospodar Obretanovega je Rok Franc

·         Rok predlaga, da naredimo strateški načrt razvoja Obretanovega

·         Sektor gospodarja Obretanovega spada pod domeno starešine

 

3.       Poročilo dela po vodih:

Vse ok

4.       Rodove akcije

Poročila so, Miha jih pošlje na rkj.ravne@gmail.com.

5.       Plan rodovega dela

17.11. rodova akcija - vodja Gaja Šipek

9.12. predbožični park - vodja Miha Rebol

 

Miha pošlje letni program Gregorju, ta pripravi A4 koledar z akcijami za člane.

7.       Finance

Glede načelnikovega budgeta smo se dogovorili, da na rkj.ravne@gmail.com pošljejo seznam opreme, ki jo potrebujejo ter tako izrazijo potrebo. Rok v roku 24 ur zagotovi opremo.

8.       Statut

Obdelamo na naslednji rodovi upravi

9.       Razno

·         Izobraževanja - čakamo na Megamodul in Prvo pomoč

·         Miha je pripravil načrt doseganja preizkušenj. Predal ga bo vodnikom v realizacijo.

·         Do naslednje rodove uprave Monika Kobolt pripravi načrt dela z PP in RR v RKJ Ravne. V kolikor tega ne bo naredila, bomo to pripravili drugi in njej damo v izvedbo.

 Naslednja rodova uprava je 3.12.2017 v Ljubljani.Piši nam


Pošlji      


Sporočamo vam, da smo v taborniški sezoni 2017/2018 pričeli z uradnimi urami, ki potekajo vsak ponedeljek od 17:00-18:00 v taborniški sobi.